Produkty (nalezeno 22 produktů)

Účetnictví a daně

Účetnictví a daně

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Dále zpracováváme účetnictví, daňovou evidenci a mzdy.

Účetnictví

Účetnictví

Kompletní zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví), zpracování daňové evidence. Vypracování přiznání k DPH, k dani silniční. Vedení kompletní mzdové agendy včetně zastupování na OSSZ a VZP.

Vyřízení podkladů pro úvěry a půjčky

Vyřízení podkladů pro úvěry a půjčky

Dále nabízíme vše související z provozem firmy týkající se účetnictví - podklady pro úvěry a pújčky; - vyhotovení statistických formulářů atd.

Vyhotovením přiznání k dani

Vyhotovení přiznání k dani

Provádíme vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob, z nemovitosti, z převodu nemovitosti, dani darovací a dědické.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství, včetně zastupování na finančních úřadech.

JB ÚČETNICTVÍ

JB ÚČETNICTVÍ

Zpracování účetnictví a všech zákonem stanovených sestav a příloh. Vyhotovení přehledů dle požadavků klienta, zpracování daňových přiznání. Zpracování statistických výkazů, dotací. Předání účetních dokladů v sídle Vaší společnosti popřípadě dle vzájemné dohody

 • Lokalita: Bzenec
Účetnictví a daně

Účetnictví a daně

Naše firma se zabýva daňovým poradenstvím (daňový poradce č. 4442), kompletním vedením účetnictví (dříve podvojné účetnictví) i daňové evidence, dále se zabýváme zpracováním mezd a daňových přiznání.

 • Lokalita: Strážnice
Daně, mzdy, účetnictví, informační servis

Daně, mzdy, účetnictví, informační servis

Zpracováváme účetnictví pro fyzické a právnické osoby, neziskové organizace, soukromé školy a subjekty podnikající v zemědělství. Účetnictví pro Vás můžeme vést i pomocí dálkové správy (outsourcing). Ve snaze nabídnout co nejkvalitnější služby jsme připraveni věnovat se klientům nejen v oblasti vede...

 • Lokalita: Hroznová Lhota

Auditorské služby

Státní a nestátní neziskové organizace.

 • Lokalita: Velká nad Veličkou

Daňová evidence

Zpracování daňové evidence pro fyzické osoby, které nemají povinnost vést účetnictví. Daňová evidence zahrnuje vedení evidence příjmů a výdajů dle požadavků daňových zákonů, evidenci majetku, evidenci závazků a pohledávek, přiznání k dani z přidané hodnoty.

 • Lokalita: Hroznová Lhota
Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznání

Zpracováváme daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daně spotřební a ekologické, daň z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

 • Cena: Dle služeb
 • Lokalita: Lužice
Ing. Lukáš Soukup & Alena Soukupová účetnictví a daně

Ing. Lukáš Soukup & Alena Soukupová účetnictví a daně

Poskytování služeb v oblasti daňového poradenství, včetně zastupování na finančních úřadech - kompletní zpracování účetnictví (dříve podvojné účetnictví) - zpracování daňové evidence - kompletní zpracování mzdové agendy - zpracování silniční daně - zpracování DPH - vyhotovení přiznání k dani z...

 • Lokalita: Strážnice
Vedení kompletní účetní agendy

Vedení kompletní účetní agendy

Vedení účetnictví zahrnuje kompletní zpracování účetnictví pro plátce i neplátce DPH;rozbory hospodaření, podklady pro banky, statistiky;zpracování podkladů pro úvěry a podnikatelské záměry;kontrola účetnictví (i jednorázově).

 • Lokalita: Hroznová Lhota

Účtováni on line (outsourcing)

Současným podnikatelským trendem je soustředit se především na vlastní podnikatelskou činnost a všechny podpůrné aktivity přenechat někomu, kdo se na danou činnost specializuje.

 • Lokalita: Hroznová Lhota
Mzdové účetnictví a personální agenda

Mzdové účetnictví a personální agenda

Zajišťujeme komplexní zpracování mezd, přihlašování - odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních přehledů, výplatní pásky, výplatní listiny, příkazy k úhradě, roční zúčtování daně z příjmů, evidenční listy, mzdové listy.

 • Cena: Dle služeb
 • Lokalita: Lužice
Účetní služby

Účetní služby

Vedení a zpracování účetnictví pro právnické a fyzické osoby.Specializace na nevýdělečné organizace - OPS, OS. Měsíční a čtvrtletní výkazy pro FÚ. Zpracování roční závěrky. Zpracování daňového přiznání.

 • Lokalita: Dubňany

Daňové poradenství

Poskytujeme služby v oblasti daňového poradenství.

 • Lokalita: Hodonín

Externí zpracování mezd

Tuto službu využívají větší i menší firmy, které z jakéhokoli důvodu (např. utajení informací, nákladnost apod.) nechtějí zpracovávat mzdy samy. Tato forma vedení mzdového účetnictví je nejen velmi diskrétní, ale také velmi ekonomická.

 • Lokalita: Hroznová Lhota
Vedení účetnictví, daňové evidence

Vedení účetnictví, daňové evidence

Zpracováváme vedení účetnictví a daňové evidence dle aktuálních platných norem, účetních dokladů také v členění dle středisek, zakázek popř. činností, vypracování sestav dle individuálních požadavků klienta, zpracování roční účetní závěrky.

 • Cena: Dle služeb
 • Lokalita: Lužice
Insolvence

Insolvence

Zpracování insolvenčních (věřitelských, dlužnických) návrhů, přihlášek pohledávek. Zpracování návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot). Příprava na přezkumné a zvláštní přezkumné jednání, schůzi věřitelů, věřitelský výbor.

 • Lokalita: Veselí nad Moravou

Účetnické poradenství

Poskytujeme vedení úcetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, zpracování daňových přiznání a kompletní účetní poradenství.

 • Lokalita: Hodonín

Mzdové účetnictví

Zahrnuje vedení kompletní mzdové a personální agendy pro jakýkoliv počet zaměstnanců. Pro klienty zpracujeme měsíční výplaty zaměstnanců, včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ a příkazu k úhradě.

 • Lokalita: Hroznová Lhota