Produkty (nalezeno 389 produktů)

Finanční plánování

Finanční plánování

Provádíme finanční plánování projektů a sledování jejich plnění.

 Účetnictví

Účetnictví

Společnost zabezpečuje pro své klienty vedení účetnictví (dříve „podvojné účetnictví“) prostřednictvím speciálního software. Výstupem jsou účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, deník, hlavní kniha, obratová předvaha), resp. další podklady podle požadavků klienta

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Vedení účetnictví a mzdové agendy

Nabízíme vedení účetní a mzdové agendy pro všechny typy ekonomických subjektů. Dokážeme služby poskytnout v různých formách, které si zákazník volí s ohledem na konkrétní potřeby: - Externí účetnictví - On-line vedení účetnictví - Interní účetnictví - Účetní...

Daňové a účetní poradenství PhDr. Marie Slámová

Nabízíme: * zastupování klientů v daňových řízeních před správci daně * Vedení účetnictví * Vedení daňové evidence * Zpracování a podání daňových přiznání * Daň z příjmu právnických osob * Daň z příjmu fyzických osob * Daň silniční * Daň z přidané hodnoty * Daň z nabytí věcí nemovitých * Zp...

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Posuzujeme prospěch přispění projektu k ekonomickému rozvoji subjektu a zohlednění vnějších faktorů vedoucích k přínosům a nákladům.

Daňová evidence

Daňová evidence

Společnost zabezpečuje pro své klienty vedení daňové evidence (dříve „jednoduché účetnictví“) prostřednictvím speciálního software. Výstupem jsou podklady o hospodaření klienta, na jejichž základě je možno sestavit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízíme Vám vedení účetnictví a daňové evidence kvalifikovanými zaměstnanci pod kontrolou daňového poradce za příznivou cenu. Na trhu firem zabývající se vedením účetnictví a věcmi s tím spojenými jsme jedni z nejlevnějších a je možné s námi dohodnout podmínky vyhovující oběma stranám. Chtějte jis...

Zpracování a podání daňových přiznání

Daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob daň z přidané hodnoty daň silniční dań z nabytí věcí nemovitých včetně elektronckého podání datovou schránkou daňového poradce

sary office

Založení s. r. o.

Nabízíme založení společnosti s ručením omezeným pouze za částku 15.000,- Kč bez DPH. My zařídíme veškeré další kroky související se založením s. r . o. již zařídíme na základě plné moci od Vás.

Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech typů daňových přiznání, včetně doprovodných daňových hlášení, oznámení a zpracování jiné zákonem stanovené dokumentace. V rámci služby zajistíme podání daňového přiznání na příslušný FÚ a poskytnutí přesné informace k placení daní. Lokalita: Brno, ...

 Vedení mzdového účetnictví

Vedení mzdového účetnictví

Nabízíme zpracování mezd od A - Z (tj. včetně přehledů, vyúčtování daně, ročního zúčtování i komunikace se státní správou) za příznivou cenu.

Daňová evidence

Zpracování daňové evidence, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti.

Daně

Daně

Společnost zabezpečuje zpracování daňových přiznání prostřednictvím speciálního software. Výstup tvoří jednotlivá daňová přiznání zpracovávaná v zákonem stanovených termínech: daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňové přiznání k dani z p...

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Jako člen Komory daňových poradců ČR poskytujeme daňové poradenství s souladu s příslušným zákonem prostřednictvím 3 daňových poradců. Nabízíme jak trvalou podporu v daňových záležitostech a s tím spojené zastupování na finančních úřadech, tak jednorázové řešení konkrétního problému. Lokalit...

Účetnictví

Účetnictví

Vedení účetnictví v souladu s platným zákonem o účetnictví a účetními standardy.

Rekonstrukce účetnictví

 • Lokalita : Říčky

Vedení účetnictví

 • Lokalita : Hodonín

Podvojné účetnictví Vabex CZ

 • Lokalita : Brno-Kohoutovice

Založení firmy

 • Lokalita : Brno-střed

Zpracování mezd

 • Lokalita : Říčky

Ekonomické poradenství

 • Lokalita : Veverské Knínice

Zpracování mzdové agendy

 • Lokalita : Brno-střed

Vedení účetnictví

 • Lokalita : Říčky

Zpracování mezd

 • Lokalita : Hodonín

Daňové poradenství

 • Lokalita : Veverské Knínice

Daňové evidence

 • Lokalita : Brno-střed

Daňové poradenství

 • Lokalita : Hodonín

Zpracování mezd Vabex CZ

 • Lokalita : Brno-Kohoutovice

Vedení účetnictví

 • Lokalita : Veverské Knínice