Produkty (nalezeno 83 produktů)

Účetnictví, daňová evidence a mzdy - KOČKA

Účetnictví, daňová evidence a mzdy - KOČKA

Nabízíme účetnictví, daňovou evidenci a zpracovávání mezd.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 5
Ověřování grantů

Ověřování grantů

Společnost nabízí provedení auditů grantových a dotačních projektů

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Ekonomické poradenství

Audit, daně, účatnictví, mzdy, poradenství

Výkon auditorské činnosti. Zajištění výkonu daňového poradenství. Činnost účetních poradců a vedení účetnictví, mzdy. Ekonomické, organizační a finanční poradenství. Přeměny obchodních společností.

 • Lokalita: Praha 1
Účetní poradenství

Daňová optimalizace

Daňová optimalizace spočívá v analýze daňových rizik a jejich minimalizaci. Dále v identifikaci daňových příležitostí a jejich maximálním využití.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Podnikatelé, cestovní agentury a cestovní kanceláře, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, bytová družstva, společenství vlastníků.

 • Lokalita: Praha 5
Program Mzdy

Program Mzdy

Software mzdy je koncipován tak, aby efektivně pracoval v podniku s mnoha stovkami zaměstnanců, ale vyplatil se i soukromému podnikateli s několika zaměstnanci bez mzdové účtárny.

 • Lokalita: Praha 1
Podnikatelské poradenství

Podnikatelské poradenství

Nabízíme organizační a ekonomické poradenství, zpracování business plánu, zakládání společností, koordinace přeměn společností – fúze.

 • Lokalita: Praha 2
Poradenství v oblasti HR Managementu

Poradenství v oblasti HR Managementu

HR Management (HRM) znamená řízení lidí, jejich rozvoj, soubor jejich znalostí, schopností a snahu o jejich maximalizaci. Je chápán jako jedna z důležitých strategických oblastí každé firmy.

 • Lokalita: Mnichovice

Daňová optimalizace - výzkum a vývoj

Spolupracujeme se společností zabývající se poradenstvím pro uplatnění nákladů na výzkum a vývoj jako odčitatelné položky od základu daně. Poradenství probíhá v několika krocích: Identifikace nákladů na výzkum a vývoj, zpracování požadované dokumentace, uplatnění odčitatelné položky v daňovém přizná...

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Daňová evidence a zpracování mezd - KOČKA

Daňová evidence a zpracování mezd - KOČKA

Nabízíme daňovou evidenci a zpracovávání mezd.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 5
Účetnictví finančních institucí

Účetnictví finančních institucí

Nabízíme : - kompletní zpracování účetnictví podle vyhlášky 501/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů - dohled nad účetnictvím - zpracování měsíčních uzávěrek - zpracování roční účetní závěrky - rozbory a konzultace nestandardních operací

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
 Outsourcing vedení účetnictví

Outsourcing vedení účetnictví

Vedení účetnictví kromě standardního účtování, přípravy účetních závěrek a daňových přiznání k DPH a DPPO zahrnuje i služby controllingu a analýzu finančního zdraví klienta.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
 Audit účetní závěrky

Audit účetní závěrky

Audit účetních závěrek provádíme prostřednictvím týmu složeného z auditorů, daňového poradce a účetního konzultanta. Kromě ověření účetních transakcí a zůstatků prověřujeme daňová rizika a příležitosti, finanční zdraví klienta a interní kontrolní systém v procesu řízení finančních prostředků pro sní...

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Účetní služby

Účetní služby

Nabízíme zavedení účetnictví, kontroly vedení účetnictví, vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a mzdové evidence (personalistika), manažerské účetnictví a zpracování zpráv pro zahraniční klienty, účetní hotline, hotmail, zajištění auditu.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Program PC rozpočet JASU

Program PC rozpočet JASU

Určen ke zpracování rozpisu rozpočtu škol a školských zařízení dle normativní metody MŠMT.

 • Cena: Cena nabídky
 • Lokalita: Praha 1
Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Nabízíme sestavení účetních závěrek, přípravu podkladů pro daňového poradce, finanční analýzy účetních závěrek, průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta, řešení vznikajících problémů, vedení mzdového účetnictví a personální agendy.

 • Lokalita: Praha 2
Účetní, finanční a ekonomické služby

Účetní, finanční a ekonomické služby

Vedení mzdového účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Vedení mzodvého účetnictví a mzdové agendy.

 • Lokalita: Vestec
Auditorské, účetní a poradenské služby

Auditorské, účetní a poradenské služby

Poskytujeme služby v oblasti finančního auditu, služby účetního a daňového poradenství - kompletní zpracování účetnictví, dohled nad účetnictvím, zpracování účetních závěrek, rozbory, analýzy a konzultace nestandardních účetních operací, zpracování mzdové agendy, vedení daňové evidence a poradenství...

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Vedení účetnictví - KOČKA

Vedení účetnictví - KOČKA

Nabízíme vedení účetnictví.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 5
Účetnictví obchodních korporací

Účetnictví obchodních korporací

Nabízíme : - kompletní zpracování účetnictví - dohled nad účetnictvím - zpracování měsíčních uzávěrek - zpracování roční účetní závěrky - zpracování analýz a reportů určených pro banky, společníky a mateřské společnosti - ostatní rozbory a konzultace nestandardních operací

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
 Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Našim klientům poskytujeme služby komplexního zpracování daňových a účetních aspektů.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Logo Daňový štít

Poradenství při daňové kontrole

Nabízíme inovativní řešení, jak se přestat obávat kontroly finančních úřadů. Pro Vaši ochranu je připraven tým čítající přes 40 zkušených pracovníků, kteří se podílejí na Vašem zastoupení - daňoví poradci, daňoví specialisté, daňoví zástupci, samostatné auditorské oddělení, odborní účetní, ...

 • Lokalita: Praha 1 - Nové Město
Poradenství v oblasti práva, daní a auditu, zahraničního obchodu

Poradenství v oblasti práva, daní a auditu, zahraničního obchodu

Komplexní poradenství z oboru právní, daňové a auditorské oblasti a podpory zahraničního obchodu a to nejen na území ČR. Naše služby lze využít také v konceptu ALL in ONE v návaznosti na individuální daňové, právní a auditorské potřeby každého klienta.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
PC výkaznictví JASU

PC výkaznictví JASU

Program je určen ke zpracování účetního výkaznictví příspěvkových organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu. Vazba na CSÚIS, předávání dat ve formátu XML.

 • Cena: Cena nabídky
 • Lokalita: Praha 1
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Nabízíme komplexní poradenství ve všech typech tuzemských daní, zpracování všech typů daňových přiznání, konzultace daňových problémů – posouzení, vypracování stanoviska, zastupování klienta v daňových záležitostech.

 • Lokalita: Praha 2

Rekonstrukce účetnictví

Našim i novým klientům již několik desítek let nabízíme rekonstrukci a optimalizaci Vašeho účetnictví.

 • Lokalita: Praha 5

Školení v oblasti účetnictví

Školení v oblasti účetnictví, daňové evidence, vedení ekonomických agend, daní apod.

 • Lokalita: Praha 5
Daňová přiznání a poradenství

Daňová přiznání a poradenství

Náš tým je rozšířen o spolupráci s daňovými poradci specializujícími se na různé oblasti daňové problematiky. Klientům nabízíme jak konzultace během roku, tak i konečné zpracování daňového přiznání k dani z příjmů a pomoc při daňové optimalizaci v následujících obdobích. Klientům poskytujeme: - da...

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Audit obchodních korporací

Audit obchodních korporací

Vzhledem k vysoké odbornosti získané dlouholetou praxí, dokážeme pomoci s identifikací slabin a neefektivností ve vnitřním kontrolním systému, odhalením rizika podvodů, případně jiných obchodních rizik. Ověření účetní závěrky společnosti je prováděno v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními...

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
 Daňové poradenství

Účetní poradenství

Účetní poradenství při sestavení CZ účetní závěrky, IFRS účetní závěrky, řešení dílčích účetních problému dle CZ standardů a IFRS. Sestavení konsolidovaných účetních závěrek.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Rekvalifikační kurz účetnictví akreditovaný MŠMT – Účetnictví a daňová evidence

Rekvalifikační kurz účetnictví akreditovaný MŠMT – Účetnictví a daňová evidence

Obsah kurzu: základní principy účetnictví, účtování v jednotlivých účtových třídách,účetní sestavy, účetní uzávěrka a závěrka, daň z příjmu a DPH – základy, daňová evidence, cvičné příklady, závěrečná zkouška.Podmínkou zařazení do kurzu je ukončené SŠ vzdělání.Termín zahájení: duben 2014. Kurz se ko...

 • Lokalita: Praha 5
Sestavování daňových tvrzení

Sestavování daňových tvrzení

Připravujeme daňová tvrzení ke všem daním v rámci daňového systému ČR. Dále zajišťujeme např. žádosti o vrácení DPH v jiných členských státech Evropské unie. Daňová tvrzení podáváme pod vlastní zodpovědností a za správnost údajů v nich uvedených ručíme.

 • Lokalita: Praha 1, Nové Město
Vypracování informačních memorand

Vypracování informačních memorand

Provedeme namátkovou kontrolu účetnictví, právních a daňových dokladů a po jejich ohodnocení podáme zprávu o hospodářské situaci, o majetkovém krytí a finanční situaci hodnocené společnosti.

 • Lokalita: Praha 2
Audit

Audit

Nabízíme audit zákonný, dobrovolný, pro zvláštní účely, audit projektů financovaných z prostředků fondů EU, konsolidace IFRS, interní revize, ověření výročních zpráv a zpráv o propojených osobách, ověření konsolidačních tabulek.

 • Lokalita: Praha 2

Zpracování personální a mzdové agendy

Naše společnost již několik desítek let sbírá zkušenosti a zajišťuje zpracování personální a mzdové agenty.

 • Lokalita: Praha 5