Produkty (nalezeno 29 produktů)

Správa nemovitostí - Účetnictví

Správa nemovitostí - Účetnictví

Soukromým majitelům domu vedeme přehlednou účetní evidenci plateb, kterou jim každé čtvrtletí doručíme. Za celý rok připravíme celkový přehled příjmů a výdajů. Pro SVJ připravíme podklady pro schůze SVJ a jednou ročně podklady pro daňové přiznání.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady
Účetnictví

Zpracování daní

V této oblasti Vám můžeme nabídnout kompletní servis, týkající se daňových přiznání, daní z příjmu, DPH. Služby poskytujeme pro fyzické i právnické osoby.

 • Lokalita: Praha 10
Účetnictví, daňová evidence

Účetnictví, daňová evidence

Zpracování účetnictví a daňové evidence je ve většině případů prováděno v prostorách naší firmy. Náš pracovní tým má bohaté zkušenosti s vedením účetnictví různých oblastí podnikatelské sféry.

 • Lokalita: Praha 2
Ekonomická správa společností, daňové a účetní poradenství

Ekonomická správa společností, daňové a účetní poradenství

Naše společnost poskytuje daňové a účetní služby, včetně ekonomického vedení společnosti. Princip je založen na informačním ekonomickém systému Helios Orange. Pomocí tohoto IS jsme schopni pokrýt a zabezpečit ekonomické požadavky jakýchkoliv subjektů. Samozřejmostí je nastavení prostředí u našich kl...

 • Lokalita: Děčín

Kompletní účetní služby a vedení mezd

Individuální přístup podle potřeb klienta při kompletním vedení účetnictví a mezd, zpracování DPH, daň. přiznání, jednání s úřady, ročních závěrek, 20 let na trhu - vše pro právnické i fyzické osoby. Externě dlouhodobě spolupracující daň. poradce. Kontakt na www.ekons.org

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Podnikové transformace

Klientům nabízíme komplexní řízení transformačních procesů, při kterém zastřešujeme spolupráci se znalci, právníky a dalšími odborníky.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Vrácení DPH

Refundace DPH uhrazené v rámci plateb českými podnikateli v zemích EU a vrácení daně z ČR podnikatelům z ostatních členských států.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Účetní audit

Auditovaná účetní závěrka není jen výsadou velkých akciových společností se stamilionovými obraty. Za přijatelných cenových podmínek provedeme účetní audit i menším podnikům.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady
Daně a mzdy A-KONTO SE

Daně a mzdy A-KONTO SE

Nabízíme komplexní služby spadající do oblasti daně a účetnictví.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 2
Zpracování finančního i mzdového účetnictví, daňové evidence, poradenství (ekonomické, finanční, daňové, účetní)

Zpracování finančního i mzdového účetnictví, daňové evidence, poradenství (ekonomické, finanční, daňové, účetní)

Nabízíme zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence včetně DPH, DPPO, DPFO, SID a další související daňová přiznání. Zpracování mezd a vedení personální agendy včetně vyúčtování daní z mezd, ročního zúčtování apod. Poskytujeme účetní, daňové, ekonomické a finanční poradenství.

 • Cena: stanovení ceny dohodou dle rozsahu zpracovávaných
 • Lokalita: Praha 2
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Zpracováváme veškerá daňová přiznání dle požadavku klientů - přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani silniční, darovací, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí a další.

 • Lokalita: Praha 2
KODAP City s.r.o.

Daňové poradenství

Daňové poradenství chápeme jako komplexní službu, sloužící jednak k tomu, aby klient platil daně a pojistné jen v nezbytné míře a zároveň aby nepodnikal s neustálou obavou z následků případné daňové kontroly.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Produkční, marketingové a tiskové služby

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti marketingu a reklamy, včetně tiskových služeb (tisky reklamních a propagačních materiálů, katalogů, potištění reklamních předmětů, vč. oděvů, atp.).

 • Lokalita: Děčín

Advokátní služby

Působení advokátní kancelář Mgr. Davida Hejzlara, jejíž specializace je zejména v oblastech daňového a obchodního práva přináší pro naše klienty vyšší úroveň právních služeb.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Zpracování mezd

Diskrétním systémem zpracování mezd zavedeme do pracovně-právních vztahů pevný řád, zbavíme Vás zdlouhavé komunikace s finančním úřadem a s orgány sociálního a zdravotního pojištění.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady
Ekonomické poradenství A-KONTO SE

Ekonomické poradenství A-KONTO SE

Nabízíme své služby v oblasti účetnictví a ekonomického poradenství.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 2
Podnikatelské poradenství

Podnikatelské poradenství

Klientům vysvětlíme a z větší části zajistíme všechny úkony nezbytné při zahájení podnikatelské činnosti.

 • Lokalita: Praha 2
www.ecosped.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PODLE ČESKÝCH I MEZINÁRODNÍCH STANDARDU - v Čj i Aj

Zajišťujeme komplexní zpracování účetnictví, personální agendu a měsíční zpracování mezd, evidenci přijatých a vydaných faktur, majetku a zásob, cestovní příkazy, knihy jízd. Služba zahrnuje roční účetní závěrku, daňová přiznání a související daňové poradenství, případně i měsíční individualizovaný ...

 • Cena: Cena nabídky
 • Lokalita: Praha 2

Účetní a daňové poradenství

Účetnictví, daňové poradenství, mzdová agenda.

 • Lokalita: Praha 2

Investiční pobídky

Poradenství v oblasti investičních pobídek a podpor pro malé a střední podnikatele.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Školící programy

Naše semináře reagují na aktuální dění v oblasti účetnictví, daní a práva.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Účetnictví online

Pořizování a přebírání prvotních dat elektronickou cestou, zpracování účetnictví kvalifikovanými účetními, pod dohledem daňových poradců. Průběžný přístup klienta k jeho datům, mu umožňuje pracovat s pohledávkami a závazky sledovat vývoj hospodářského výsledku, tisknout vlastní výstupy.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady
Vedení účetnictví A-KONTO SE

Vedení účetnictví A-KONTO SE

Nabízíme komplexní služby spadající do oblasti daně a účetnictví.

 • Cena: dle dohody
 • Lokalita: Praha 2
Mzdové účetnictví a personalistika

Mzdové účetnictví a personalistika

Zpracování mzdového účetnictví je prováděno vždy v prostorách naší firmy. Máme zkušenosti se zpracováváním mezd v jakémkoli rozsahu i požadavků dle přání klienta.

 • Lokalita: Praha 2
Informační technologie

Informační technologie

Naším dalším předmětem, který poskytujeme, je činnost v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky. Služby z této oblasti poskytujeme v součinnosti s naší ekonomickou činností, ale i samostatně.

 • Lokalita: Děčín

Účetnictví pro fyzické , právnické osoby, neziskovky, družstva i společenství

Vedeme daňovou existenci, podvojné účetnictví,mzdové účetnictví. Zpracováváme: daňová přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční daně aj. Zpracováváme mzdy, na základě plné moci zastupujeme i na úřadech. Kontakt: Žaludová Ludmila, Neklanova 28, 128 00 Praha 2. E-mailová adresa:...

 • Lokalita: Praha 2, Vyšehrad

Ekonomicko - organizační poradenství

Pomůžeme Vám se založením společnosti, zpracovat podnikatelský záměr, optimalizujeme strukturu Vašeho podniku.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Registrace k DPH

Zajišťujeme registraci zahraničních plátců k DPH v ČR i českých podnikatelů jako plátců daně z přidané hodnoty v jiných členských státech Evropské unie.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady

Vedení účetnictví

Kvalifikované účetní, špičková výpočetní a kancelářská technika a široké zázemí daňových a účetních poradců umožňuje zvládnout jakékoli typy účetnictví, od daňové evidence drobných podnikatelů, přes podvojné účetnictví středně velkých společností až po účetní jednotky v likvidaci nebo konkursu.

 • Lokalita: Praha 2, Vinohrady