Produkty (nalezeno 112 produktů)

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, daně

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, daně

Nabízíme kompletní správu ekonomické agendy pro právnické i fyzické osoby. Zabýváme se vedením účetnictví, daňovou evidencí včetně daňové optimalizace a vypracování všech potřebných daňových příznání. Pokud máte zaměstnance, tak se Vám postaráme i o kompletní správu mezd a personalistiky.

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Naše firma se zabývá vedením mzdové agendy a personalistiky. Součástí služeb je příprava pracovních smluv, odhlášky a přihlášky zaměstnanců na úřadech, zpracování měsíčních mezd, vyhotovení mzdových listů a ELDP, účast na kontrolách, vyhotovení zápočtových listů, vypracování vyúčtování k dani ze záv...

 • Cena: Cena 300 Kč za zaměstnance
 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Podpora orgánů SVJ/BD:účast správce na shromáždění členské schůzi BD, jednání výboru SVJ/představenstva BD,kontrolní komise či jiném jednání dle dohody s klientem,vystavení veškerých podkladů pro obchodní rejstřík v případě změny orgánů SVJ/BD,jednání s úřady v zájmů klienta na základě plné moci.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Účetnictví:kompletní vedení účetnictví podle platných postupů účtování, sestavení roční účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vč. rozvahy, výsledovky a přílohy), zajištění styku s bankovním ústavem SVJ/BD.

 • Lokalita: Praha 7
PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

Komplexní ekonomický servis: vedení účetnictví a veškeré daňové agendy, vedení mezd, provádění všech souvisejících administrativních prací.

 • Lokalita: Praha 7
PROFI MZDY - specialista na zpracování mezd (outsourcing mezd)

PROFI MZDY - specialista na zpracování mezd (outsourcing mezd)

Naše firma Vám nabízí profesionální služby v oblasti mzdového účetnictví, které patří k hlavním pilířům mezi službami poskytovanými naší společností. Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti v oboru, pečlivost, osobní, proklientský a proaktivní přístup a neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb....

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
Účetnictví

Účetnictví

Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence. Zpracování mzdové agendy - malé organizace. Personalistika. Účetní poradenství. Zprostředkování daňového poradce.

 • Lokalita: Most
Zpracování účetnictví pro společnosti a právnické osoby

Zpracování účetnictví pro společnosti a právnické osoby

S naší pomocí budete vždy včas informováni o vašem hospodaření a také o připravovaných změnách v legislativě. Nebudete zatíženi přemírou administrativních povinnost. S administrativou Vám rádi pomůžeme, přispějeme radou na základě našich dlouholetých zkušeností.

 • Lokalita: Praha 7
Správa bytů a domů

Správa bytů a domů

Máme tradici a bohaté zkušenosti se správou družstevních domů i SVJ.

 • Lokalita: Praha 7
Účetní a daňové služby

Účetní a daňové služby

Vedení účetnictví. Vedení daňové evidence. Vypracování účetní závěrky. Kontrola již zavedeného a zpracovaného účetnictví. Účetní rekonstrukce. Nabízíme komplexní služby dle potřeb klienta včetně vypracování všech potřebných daňových přiznání. Zpracování mezd. Daňová optimalizace.

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Nabízíme našim klientům také možnost využití realitních služeb v oblasti pronájmu, prodeje či koupě nemovitostí. Tuto oblast služeb zajišťujeme prostřednictvím společnosti CENTURY 21 - Style Happy, která je součástí naší struktury firem zabývajících se oblastí nemovitostí.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Vyúčtování služeb:evidence údajů pro roční vyúčtování služeb (počet osob v bytě, předpis záloh na služby, dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku),sledování evidence prováděných plateb na základě předpisu.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Administrativní činnost:zajištění financování akcí - asistence při výběru finančních subjektů, vypracování veškerých podkladů pro poskytnutí úvěru, poskytování informací související se správou a provozem nemovitostí a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů.

 • Lokalita: Praha 7
PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

Účetnictví a daně: vedení účetnictví včetně zabezpečení daňové agendy komunikace s orgány státní správy příprava reportů a finančních analýz dle potřeb klienta individuální nastavení rozsahu spolupráce od účetní supervize až po kompletní převzetí celé agendy.

 • Lokalita: Praha 7
Daňové účetnictví

Daňové účetnictví

Poplatníci většinou neuplatňují nárok na slevu na vyživovanou manželku/la, tím pádem nedojde k vrácení desítek tisíc korun, paradoxně mnohdy ani tehdy, kdy jim přiznání zpracoval jejich mzdový účetní a jiné slevy uplatnil.

 • Lokalita: Praha 7, Bubeneč
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daň z příjmu fyzických osob. Daň z přidané hodnoty (DPH). Silniční daň. Zastupování na FU na základě plné moci daňovým poradcem.

 • Lokalita: Praha 7
Účetnictví a administrativa pro podnikatele a OSVČ

Účetnictví a administrativa pro podnikatele a OSVČ

Podnikání sebou nese i mnoho administrativních povinností. Vyplňování různých formulářů, hlášení, oznámení, daňové přiznání ale také evidence příjmů a výdajů, nákladů a výnosů či evidenci příjmů v případě prokazování výdajů procentem. Od této administrativy Vám rádi pomůžeme a jsme v tom dobří.

 • Lokalita: Praha 7
Džbán vysoký 1996

Džbán vysoký 1996

Hmotnost: 1.10kg, rozměry: 1.50.

 • Lokalita: Praha 6, Břevnov
Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňová evidence

Zajistíme Vám komplexní vedení účetnictví včetně vypracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby. V případě zájmu vedeme i personální a mzdovou agendu. Cena za služby je stanovena paušálně dle průměrného počtu dokladů. Nejsou již účtovány žádné jiné poplatky za mimořádné úkony. Je možnos...

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Technická správa:poskytování informací souvisejících se správou a provozem nemovitosti a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů,zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků - dle dohody s SVJ.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Právní služby:spolupráce se spolehlivou advokátní kanceláří, zajištění vymáhání dlužných částek, příprava podkladů pro soudní a mimosoudní vyrovnání, přezkoumání uzavírání smluv.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Administrativní činnost: evidence všech bytových jednotek a nebytových prostorů,evidence uživatelů v bytových jednotkách a nebytových prostorech,předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotky,pravidelná úprava záloh podle nárůstu cen a dle potřeb uživatelů jednotek.

 • Lokalita: Praha 7
PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

Mzdy a personalistika: kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů pro malé i velké organizace úspora nákladů v porovnání s náklady na vlastní mzdovou účtárnu 100% diskrétnost, flexibilní služby zastupování klienta při jednání s orgány státní správy.

 • Lokalita: Praha 7
Zpracování daní

Zpracování daní

Zpracování předaných účetních dokladů, vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí, předávání měsíčních.

 • Lokalita: Praha 7, Bubeneč
Účetnictví

Účetnictví

Vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové účetnictví

 • Lokalita: Praha 7
Zpracování daní pro soukromé osoby

Zpracování daní pro soukromé osoby

I zaměstnanci, důchodci, studenti a mnoho dalších může řešit problém zdaňování svých příjmů a svých majetků. Také oni mohou stát před rozhodnutím, jakým způsobem zdanit své příjmy, jak optimalizovat a jak minimalizovat svoji daňovou zátěž. Proto jsme tu my, abychom jim pomohli.

 • Lokalita: Praha 7
Džbán vysoký 1988

Džbán vysoký 1988

Hmotnost: 0.60kg, rozměry: 0.90.

 • Lokalita: Praha 6, Břevnov
Daně a daňové poradenství

Daně a daňové poradenství

Nabízíme Vám přiznání daně z příjmů fyzických osob. Vypracování přiznání daně z příjmu právnických osob včetně povinných příloh. Vypracování přiznání DPH včetně souhrnného hlášení a dalších potřebných hlášení. Vypracování přiznání selektivní daně ze spotřeby. Vypracování silniční daně. Vyúčtování da...

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Technická správa:vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor a pozemků (pasporty) - v případě potřeby aktualizace,evidence předané technické a provozní dokumentace nemovitosti (dodavatelské smlouvy apod.),technická prohlídka nemovitosti 1x ročně.

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Účetnictví: pravidelné předkládání vyúčtování fondu oprav dle přání klienta (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně),zpracování Zprávy o činnosti SVJ/BD v uplynulém roce v termínu zpracování ročního vyúčtování služeb (finanční přehledy, provozní data).

 • Lokalita: Praha 7
MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

MIVA PRAHA Facility Management, a.s.

Nemovitost servis je součástí struktury našich firem zabývajících se všemi činnostmi v oblasti nemovitostí: správa nemovitosti,administrativa, účetnictví, pasportizace,technický servis,havárie, údržba, revitalizace domů úklid,bezpečnostní služby a energetické štítky,energetické úspory domů.

 • Lokalita: Praha 7
PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

PERSONNEL SERVICE, s. r. o.

Mzdy a personalistika, účetnictví a daně a komplexní ekonomický servis to jsou služby, které poskytujeme. Individuální péče o každého klienta. S našimi klienty budujeme dlouhodobé partnerské vztahy, založené na vzájemné důvěře, které s sebou přináší naše neustále se měnící legislativa.

 • Lokalita: Praha 7
Finanční controlling

Finanční controlling

Revize kalkulací, bodu zvratu, výnosnosti, třídění nákladů a jejich přiřazení střediskům. Případně navržení změn. Návrhy změn pouze v případě výslovného zájmu. Pokud ano, vždy budu potřebovat od Vás dostatek informací a z Vaší strany plnou podporu.

 • Lokalita: Praha 7, Bubeneč
Zpracování mezd a personalistika

Zpracování mezd a personalistika

Naše společnost se zabývá komplexním zpracováním mezd včetně jednání a zastupování Vaší našich klientů při kontrolách s institucemi sociálního, zdravotního pojištění a finančním úřadem již téměř 20 let. Spolupracujeme s klienty při zpracování smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti.

 • Lokalita: Praha 7
Účetnictví a daňové poradenství

Účetnictví, daňová evidence a daňové poradenství

Poskytujeme péči o účetnictví, daňovou evidenci celoročně, služby společenstvím vlastníků a bytovým družstvům: stanovení záloh, vedení účetnictví, měsíční sledování plateb, provádění ročního vyúčtování, sledování hospodaření a příprava podkladů pro výroční schůze.

 • Lokalita: Praha 7, Holešovice