Produkty (nalezeno 79 produktů)

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je tou nejdůležitější položkou, kterou musíte mít každý měsíc zajištěnou, pokud máte své vlastní zaměstnance. Přenechte tuto starost nám a věnujte se důležitějším věcem ve Vašem podnikání. Nabízíme: - zpracování mezd

Daňová evidence a daně

Daňová evidence a daně

Daňová evidence je určena pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a jejich roční obrat je nižší než 25 milionů Kč. Nabízíme: - vedení daňové evidence - zpracování všech daňových přiznání - odklad daňových povinností - poradenství v oblasti daní - zastupování na úřa...

Účetnictví

Účetnictví

Povinnost vést účetnictví má každý podnikatel, jehož obrat za předchozí kalendářní rok přesáhne 25 milionů korun nebo je zapsaný do obchodního rejstříku, či na základě vlastního rozhodnutí nebo také na základě zvláštního právního předpisu. Nabízíme: - vedení účetnictví - rekonstrukce účetnictví...

Ekonomické, organizační a investiční poradenství

Ekonomické, organizační a investiční poradenství

Nabízíme ekonomické, organizační a investiční poradenství, vč.vedení účetnictví.

 • Lokalita: Praha 21, Újezd nad Lesy
Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Nabízíme ekonomické poradenství.

 • Lokalita: Praha 21, Újezd nad Lesy
Účetnictví Magdová

Účetnictví Magdová

Kompletní účetní agenda pro právnické i fyzické osoby. Poskytujeme veškeré služby spojené s vedením účetnictví, daňové evidence a mzdového účetnictví.

 • Cena: dle cenové nabídky
 • Lokalita: Praha 14
Due diligence

Due diligence

Due diligence je detailním přezkoumáním stavu hospodaření společnosti a účetnictví. Posuzuje se finanční situace, správnost účetnictví s ohledem na platnou legislativu a vhodnost použitých účetních metod.

 • Lokalita: Praha 15
Auditorské služby ve veřejném sektoru

Auditorské služby ve veřejném sektoru

Posláním jednotky ve veřejném sektoru je hospodařit s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně. Auditor poskytuje širokou škálu služeb pro veřejný sektor.

 • Lokalita: Praha 15
logo

Účetnictví

Pracujeme na účetním software Money S3 (účetní a daňová evidence) a RON MZDY. Samozřejmostí jsou konzultace se zákazníky ohledně účetní problematiky osobně, telefonicky, e-mailem. Společnost FADUP, spol. s r.o. ručí za kvalitu svých služeb, za účelem případně vzniklých škod jsme pojištěni a šk...

 • Lokalita: Praha 9
Systémy požární ochrany a BOZP

Systémy požární ochrany a BOZP

Zavádíme, udržujeme optimalizujeme systémy BOZP a PO (požární ochrany); vyhodnocujeme rizika, vypracováváme dokumentaci, zajišťujeme prověrky BOZP a požárně preventivní kontroly PO, realizujeme školení, odbornou přípravu. Zajišťujeme školení první pomoci. Zajišťujeme podpůrné služby jako je kontrola...

 • Lokalita: Praha 9
Reklamní potisk, výroba CD a DVD

Reklamní potisk, výroba CD a DVD

Nabízíme potisk reklamních předmětů, výrobu CD a DVD.

 • Lokalita: Praha 9
Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence: . zajišťujeme v externí podobě, máme individuální přistup a přizpůsobíme se vašim potřebám . zpracování dokladů dle platné legislativy, vypracování potřebných výkazů a přehledů . vypracování všech daňových přiznání vč.jejich dodání na úřady . zpracování DPH.

 • Lokalita: Praha 21, Újezd nad Lesy
Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví pro společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva a podnikatelské subjekty tj. právnické a fyzické osoby.

 • Lokalita: Praha 14, Černý Most
Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví a daňové evidence

Hlavní činnosti: * vedení účetnictví (podvojného) * vedení daňové evidence * vedení fakturační agendy * vedení bankovní agendy * zpracování účetní závěrky * personalistika a zpracování mezd * zpracování výstupů pro úřady a instituce * zpracování přiznání k daním.

 • Lokalita: Praha 19
Ekonomické a finanční poradenství

Ekonomické a finanční poradenství

Našim klientům poskytujeme služby ekonomických analýz na základě konkrétních požadavků, kdy po důkladném projednání současné situace provedeme analýzu výkonnosti společnosti. Řízení výkonnosti je nezbytností pro každou prosperující společnost.

 • Lokalita: Praha 15
Audit projektů a čerpání dotačních titulů

Audit projektů a čerpání dotačních titulů

Příjemci finančních prostředků z dotací mají obvykle v podmínkách čerpání peněz z Evropských fondů či příslušných ministerstev podmíněno zajištěním auditu po ukončení projektu.

 • Lokalita: Praha 15
logo

Komplexní zpracování mezd (vedení mzdového účetnictví)

výpočet mezd, zpracování přehledu pro PSSZ, zdravotní pojišťovny, zákonné pojištění (Česká pojišťovna, Kooperativa), zpracování ELDP (Evidenční list důchodového pojištění), komunikace s PSSZ, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce (tzn. vypracování všech zákony daných přehledů, úča...

 • Lokalita: Praha 9
Mzdová účtárna

Mzdová účtárna

Zpracováváme komplexní mzdovou agentu pro naše klienty. Výstupy jsou realizovány dle požadavku klienta. Jsme schopni zajistit e-mailové odesílání výplatních pásek zaměstnancům v četně dalších dokumentů.. Zajišťujeme otázky sociálního pojištění, zdravotních pojišťoven, důchodů, přihlášky , odhlášky, ...

 • Lokalita: Praha 9
Technická správa nemovitostí

Technická správa nemovitostí

Pod tímto pojmem se ukrývá celá řada činností nutných pro provoz domu. Nejedná se jen o zajišťování běžné údržby a oprav nemovitosti. Tato oblast je mnohem širší a pro každý dům vysoce individuální. Z tohoto předpokladu vycházíme a při zajišťování technické správy velmi úzce spolupracujeme se společ...

 • Lokalita: Praha 19
Zastupování na úřadech

Zastupování na úřadech

Zastupování na úřadech dle přání klienta – v oblasti všech daní i ve mzdové oblasti.

 • Lokalita: Praha 21, Újezd nad Lesy
Daňová evidence Magdová

Daňová evidence Magdová

Zpracování dokladů probíhá v naší kanceláři po dohodě jsou možné pravidelné konzultace v místě klienta. Komunikace v AJ je samozřejmostí. Spolupráce se zkušeným daňovým poradcem.

 • Cena: dle cenové nabídky
 • Lokalita: Praha 14
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Naší kompetencí je Vaše spokojenost v oblasti daňové.

 • Lokalita: Praha 9
Supervize účetnictví

Supervize účetnictví

V rámci zachování Vaší stávající účtárny a pracovníků nabízíme odborný dohled vedení účetnictví realizovaného ve Vašich prostorách. Výhodou tohoto systému je pravidelná kontrola účetních prací a odborná konzultace komplikovanějších účetních operací.

 • Lokalita: Praha 15
Audit účetní závěrky

Audit účetní závěrky

Cílem auditu je vyjádření názoru nezávislého auditora, zda účetní závěrka a údaje v ní obsažené podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti a zda finanční výkazy jsou sestaveny v souladu se zákonnými ustanoveními.

 • Lokalita: Praha 15
logo

Komplexní zpracování účetnictví (vedení účetnictví)

metodické vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, zpracování peněžního deníku a hlavní knihy, zpracování rozvahy a výsledovky za příslušné období, zpracování přehledu pohledávek a závazků, zpracování pokladny a bankovních výpisů (tuzemská i zahraniční měna), zpracování daňového přiznání za přís...

 • Lokalita: Praha 9
Prdej a servis vozů Saab

Prodej a servis vozů Saab

Okamžité řešení problémů s Vaším vozem, prodej náhradních dílů, prodej ojetých vozů, diagnostiku všech modelů od roku výroby 1988.

 • Lokalita: Praha 9, Hloubětín
Zpracování mezd

Zpracování mezd

Vedeme personalistiku a zpracováváme měsíční mzdy – hodinové i měsíční. Dle platné legislativy dokládáme úřadům vyplněné platné formuláře. Zpracujeme vše, co se mzdové oblasti týká – tj.mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocenských dávek, ohlášení nástupů a výstupů zaměstnanců, ročn...

 • Lokalita: Praha 21, Újezd nad Lesy
Personální agenda Magdová

Personální agenda Magdová

Veškerý mzdový servis, poradenství v oblasti personalistiky. Našim cílem je naprostá spokojenost klienta. Profesionalita, osobní přístup, preciznost a flexibilita.

 • Cena: dle cenové nabídky
 • Lokalita: Praha 14
Ocenění podniku, části podniku

Ocenění podniku, části podniku

Máme dlouhodobé zkušenosti s oceňováním podniků či částí podniku nejčastěji prováděné v rámci podnikových kombinací, za účelem prodeje části podniku

 • Lokalita: Praha 15
Audit nestátních nevýdělečných organizací

Audit nestátních nevýdělečných organizací

Mezi neziskové organizace řadíme organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání a současně nejsou zřízeny státem. Zdrojem financování jsou vlastní příjmy a dary, ale také dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů územních samosprávných celků.

 • Lokalita: Praha 15
Auditorské služby

Auditorské služby

Při zpracování auditu jsou ověřovány účetní výkazy, tzn. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce a případně výroční zpráva.

 • Lokalita: Praha 15
Bezpečnostní poradenství a audit

Bezpečnostní poradenství a audit

S ohledem na zkušenosti zaměstnanců společnosti RITAS s r.o. a jejích společníků nabízí společnost poradenství v oblasti zajištění bezpečnosti subjektů jak veřejné správy tak i soukromého sektoru. Systém jsou navrhovány s ohledem na jejich komplexní a optimální funkčnost.

 • Lokalita: Praha 9
Účetnictví a daňové poradenství

Účetnictví a daňové poradenství

Nabízíme vedení účetnictví, zpracování daní a mzdové agendy, zastoupíme vás před úřady. Zajišťujeme komplexní daňový servis, tzn. zpracování veškerých daňových přiznání, zpracování veškerých účetních dokladů, vedení evidence pohledávek a vyhotovení uzávěrek dle požadavků zákazníků.

 • Lokalita: Praha - Újezd nad Lesy