Produkty (nalezeno 42 produktů)

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické nebo fyzické osoby a to i zahraniční, evidence a zpracování závazků a pohledávek, aktuální přehledy pohledávek a závazků, evidence drobného a dlouhodobého majetku vč. odpisů, skladové hospodářství, zpracování přiznání k DPH dle období, zaúčtován...

 • Lokalita: Trmice
Osobní daňový účet

Osobní daňový účet

Správa daňové informační schránky u Finančního úřadu, na základě zmocnění - (plné moci).

 • Lokalita: Chabařovice
Mzdová evidence

Mzdová evidence

Přihlášky a odhlášky na úřady. Zpracovávání mzdových podkladů. Výpočet mezd.

 • Lokalita: Chabařovice
Inventarizace účtů

Inventarizace účtů

Inventarizace čtvrtletních a ročních účtů. Saldokonta vystavených a přijatých faktur.

 • Lokalita: Chabařovice
Účetní poradenství

Účetní poradenství

Závěrkové práce na účetnictví a daňové evidenci. Sestavování účetních výkazů.

 • Lokalita: Chabařovice
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Zaměřuji se především na malé a střední podnikatele, právnické a fyzické osoby. Služby zároveň poskytuji i firmám podnikajícím v zahraničí.

 • Lokalita: Ústí nad Labem

Účetnické poradenství

Jsem účetní s 20 letou praxí s ŽL, nabízím živnostníkům i firmám zpracování jednoduchého, v podvojného účetnictví, zpracování mezd, a to na vlastním účetním programu Pohoda nebo přímo ve Vaší firmě.

 • Lokalita: Tisá

Mzdy

Zpracování mezd, mimo jiné, zahrnuje veškeré úkony s nimi spojené, tj. výpočet mezd v daném měsíci, založení a vedení mzdového listu, příprava výplatních pásek pro zaměstnance, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví právnickým osobám, fyzickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a ostatním fyzickým osobám, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.

 • Lokalita: Ústí nad Labem
logo

Ekonomické služby

Poskytujeme komplexní ekonomické služby: Daňové poradenství Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) Daňová přiznání k DPH, fyzických osob, právnických osob, silniční daně Mzdová agenda pro malé i velké oraganizace

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město
Statistika

Statistika

Internetové vyplňování a odesílání statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu (ČTÚ).

 • Lokalita: Chabařovice
Inventarizace DE

Inventarizace DE

Inventarizace saldokonta vystavených a přijatých faktur (dle sjetin).

 • Lokalita: Chabařovice
Účetní deník

Účetní deník

Zpracování účetních dokladů (přes knihu daňových dokladů).

 • Lokalita: Chabařovice
Daňové

Daňové poradenství

Daň z příjmu FO (+přehled poj.). Daň z příjmu PO (včetně výkazů a příloh). Daň sliniční (sledování záloh).

 • Lokalita: Chabařovice
Auditorské služby - audit projektů, grantů a dotací

Auditorské služby - audit projektů, grantů a dotací

Provádíme audit projektů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie, audit dotací ze státního rozpočtu, audit ostatních dotovaných projektů.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město, Bukov

Účetnické poradenství

Účetní poradce nabízí veškeré účetní služby včetně poradenství.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Severní Terasa

Daňové poradenství

Z daňového práva se zaměřujeme především na poradenství v oboru daní které provází podnikatelskou činnost, zejména daní z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daně silniční a majetkové.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město

Vedení daňové evidence

Zpracování počátečních stavů z předchozí závěrky, peněžní deník - časově uspořádané operace daňové evidence, přehled o pohybech a zůstatcích na bankovních účtech.

 • Lokalita: Ústí nad Labem
Chráněné dílny

Chráněné dílny

Odevzdávání žádostí o příspěvky na úřad práce (chráněné dílny).

 • Lokalita: Chabařovice
Daňová přiznání

Daňová přiznání

DPH přiznání, přiznání k silniční dani, priznání fyzických i právnických osob, souhrnná hlášení (vše elektronicky přes daňový portál), zvláštní evidence - přenesení daňové povinnosti (elektronicky přes daňový portál).

 • Lokalita: Chabařovice
Pokladní deník

Pokladní deník

Zpracování účetních dokladů (přes knihu daňových dokladů - u plátců DPH).

 • Lokalita: Chabařovice
Softwarové poradenství

Softwarové poradenství

Správce sítí (MRP). Skladové hospodářství (MRP). Tabulky (Ecxel).

 • Lokalita: Chabařovice
Účetní služby a poradenství

Účetní služby a poradenství

Provádím veškeré účetní služby pro všechny druhy organizací.Zároveň provádím i účetní poradenství, spolupracuji s daňovými poradci i auditory.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Střekov, Střekov
BVM Audit s.r.o.

Auditorské služby - audit účetní závěrky, včetně konsolidované

Provádíme audity řádné, mimořádné či mezitimní účetní závěrky, pro povinně i nepovinně auditované subjekty. Podle českých předpisů i v souladu s IAS/IFRS.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město, Bukov

Vedení účetnictví

Nabízím vedení účetnictví právnickým osobám, společnostem s. r. o., plátcům i neplátcům DPH. Jedná se o zpracování dokladů, účetních uzávěrek, daňového přiznání a všech zákonných i dohodnutých výstupů. Ústecký kraj

 • Lokalita: Ústí nad Labem

Rekonstrukce účetnictví

Zpětná komplexní rekonstrukce účetnictví, nutná v případech kdy je současný stav účetnictví neprůkazný.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město

IT poradenství

Nabízíme Vám poradenství v oblasti informačních technologií, jejich aplikaci v podnikání a ekonomických činnostech. Naše služby zahrnují například následující aktivity: vedení či odborná asistence při výběru podnikového informačního systému, návrh a zajištění realizace řešení pro specifickou oblast.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město, Bukov
Intrastat

Intrastat

Elektronické zpracování měsíčních výkazů Intrastat (IntrastatOnline) Celnímu úřadu.

 • Lokalita: Chabařovice
Evidence zaměstnanců

Evidence zaměstnanců

Správa evidenčních listů důchodového zabezpečení. Roční zůčtování záloh organizací.

 • Lokalita: Chabařovice
Pokladní doklady

Pokladní doklady

Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů.

 • Lokalita: Chabařovice
Finanční poradenství

Finanční poradenství

Podklady pro bankovní instituty. Porovnávání finančních produktů. Výhodnost pojištění.

 • Lokalita: Chabařovice
Účetnictví a daňová evidence

Účetnictví a daňová evidence

Komplexní vedení účetnictví zajišťujeme od svozu dokladů až po zpracování přiznání k dani z příjmu včetně účetní závěrky a přípravy dokladů pro založení do archivu. Zpracování zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město

Daňové poradenství

Poskytuji daňové poradenství.

 • Lokalita: Tisá

Vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy

Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd a související agendy, vedení personalistiky, zpracování daňových přiznání fyzických i právnických osob, DPH a zastoupení na úřadech.

 • Cena: dohodou
 • Lokalita: Ústí nad Labem-město, Bukov

Revize a dohled účetnictví

Revize a dohled spočívá v kontrole zpracovaného účetnictví. Klient má vlastní software a účetní, my mu zajišťujeme hlavní účetní, která provede kontrolu v rozsahu sjednaném s klientem. Tato spolupráce může být nejen jednorázová ale i pravidelná.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-město