Firmy (nalezeno 21 firem)

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost

Sdružuje rodiny s těžce zdravotně postiženým dítětem, jejich přátele a...

ČSOP ZO Hořepník

ČSOP ZO Hořepník je zaměřena na botaniku a aktivní ochranu přírody na ...

Dětský domov Jeseník - lázně

Dětský domov pod kolonádou Prissnitzových lázní. Děti jsou rozděleny d...

Duha Křišťál Lutín

Jsme oddíl zaměřený na celoroční pravidelnou činnost s dětmi, zejména ...

Jesenická rozvojová, o.p.s.

Jesenická rozvojová, obecně prospěšná společnost, je nestátní neziskov...

Občanské sdružení Luka

nezisková organizace zabývající se integrací postižených a zdravých os...

Patříme k sobě

Sdružení je zakládáno z iniciativy bývalých zaměstnanců ÚSP a dalších ...

PS Kopeček

Občanské sdružení zabývající se mimoškolní výchovou dětí a mládeže

Sbor dobrovolných hasičů Bělkovice-Lašťany

Spolupůsobení při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví ...

Společnost Mana o.p.s

Pomoc a podpora, včetně nabídky volnočasových aktivit, duševně nemocný...

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Spolek Trend vozíčkářů je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je po...

Sportovní klub K2 Prostějov

Soustavná výchova sportovců, pořádání sportovních a kulturních akcí. Z...

Středisko volného času Jeseník

Středisko DUHA Jeseník vzniklo spojením Domu dětí a mádeže se Stanic...

Světakraj z.s.

Provozujeme občanské sdružení zaměřené na podporu života v Rychlebskýc...

Tvrz Nemile u Zábřeha

Záchrana, obnova a provoz renesanční tvrze Nemile. Středověká, renesa...

Základní článek Hnutí Brontosaurus Delfín

Pořádáme vodácké akce, stanové a lyžařské tábory, sportovně - turistic...

ZČ HB SALAMANDR

Organizujeme dny dětí, sportovně brané dny, víkendové a krátkodobé pob...

Akademie Jana Amose Komenského Šumperk

Vzdělávací centrum, Jazyková škola

Pionýrská skupina Plejády Šternberk

Nezisková nestátní organizace

Produkty (nalezeno 0 produktů)

Bohužel, nenašli jsme jediný produkt odpovídající Vašemu vyhledávání