Doc.Ing.Dušan Rosa,CSc. GEO-TOP

geodézie, kartografie, geometrické plány, zaměření skutečného stavu, zhušťování bodového pole metodou GPS.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Adresa
Mikuláškovo nám.12, 625 00 BRNO
Web
http://www.geotop.cz