BussContact.cz
| katalog business firem

Pojištění movitého majetku podnikatelů

Oto Havlena, Třebom 50 , Třebom

Firemní majetek je pojištěn pro případ poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. Základní živelní pojištění lze rozšířit i o škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy apod.

Kontaktní formulář