Analýza geologických rizik

Zpracování Analýzy rizik dle platného Metodického pokynu MŽP ČR pro analýzu rizik ( Zpravodaj MŽP ČR č. 8/1996) a Metodiky FNM ČR "Zásady pro zpracování analýzy rizik, které jsou platné ode dne 11.11.1996.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita: Kostelec u Holešova

Zajímavé produkty jiných firem

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Znalecké posudky

Znalecké posudky

Provádíme oceňování, odhady, inženýrskou činnost, znalecké posudky potřebné pro daňové účely, kalkulace, rozpočty staveb, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytujeme vedení účetnictví, daňové evidence a daňové poradenství.

 • Lokalita: Tábor
 Kalkulace - rozpočty staveb

Kalkulace - rozpočty staveb

Při zpracování nabídkových kalkulací pro firmy nejen do výběrových řízení s každou stavební firmou konzultujeme jednotlivé položky kalkulace. Následně jsme účastníky při projednávání cen s obchodními partnery, kde fundovaně vysvětlíme jejich opodstatněnost a návaznost na podmínky a možnosti příslušn...

 • Lokalita: Tábor
Účetnictví poradenství

Účetnictví poradenství

Firma zajišťuje kompletní zpracováním účetní agendy pro klienty s jednoduchým i podvojným účetnictvím včetně zpracování kompletní mzdové agendy. Samozřejmostí je poskytování služby v plném souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s vedením těchto agend.

 • Lokalita: Tábor
Podmáčení pozemků a odvodňování staveb

Podmáčení pozemků a odvodňování staveb

Hydrogeologické posudky a průzkumy pro řešení podmáčení pozemků a odvodňování staveb. Provádíme zjištění důvodu podmáčení pozemků či staveb, navrhujeme nápravná opatření včetně zajištění projektové dokumentace.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Plošné frézování porostů

Plošné frézování porostů

Jedná se plošnou likvidaci vzrostlých dřevin i s kořenovým systémem. Používáme k likvidaci lesní traktor Valtra 6850 Hi s připojenou pomaloběžnou frézou MERI 1,8 MJ DT. Při použití lesní frézy je výhodou výrazné zmenšení výmladnosti náletových dřevin (cca o 3-4 roky) ve srovnání s běžným ručním mý...

 • Cena: 1.200,- Kč / hodinu práce i s obsluhou
 • Lokalita: Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice
Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů. V případě, že strom se stává nebezpečným pro své okolí ( vlivem stáří, nemocem, případně je staticky nestabilní ) a není už možné dosáhnout jeho bezpečnosti kvalitním ořezem nebo vytvořením torza, je nutné strom pokácet (odstranit) kompletně.

 • Lokalita: Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice

Znalecké posudky v oboru čistota ovzduší

Zpracování znaleckého posudku v oblasti čistoty ovzduší pro soudní řízení či případné jiné spory a to i pro jednání s orgány státní správy (např. stížností v okolí).

 • Lokalita: Háj ve Slezsku, Smolkov
Měření znečištění ovzduší

Měření znečištění ovzduší

Provádíme měření znečištění ovzduší.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Činnost v oblasti poradenství, jak nakládat s chemikáliemi.

 • Cena: dle nabídek
 • Lokalita: Deštná
Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme kompletní servis v rozsahu zajištění zpracování projektové dokumentace na stavební investice a rekonstrukce stávajících objektů včetně finančního ocenění projektu, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, realizaci stavby, případně zastupování staveb...

 • Lokalita: Tábor
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Firma zajišťuje kompletní zpracováním účetní agendy pro klienty s jednoduchým i podvojným účetnictvím včetně zpracování kompletní mzdové agendy. Samozřejmostí je poskytování služby v plném souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s vedením těchto agend.

 • Lokalita: Tábor
Studny vrtané i kopané

Studny vrtané i kopané

Realizace studní včetně potřebných posudků a vyřízení povolení. Rovněž zajišťujeme čištění a odkalování studní. Specializujeme se na čištění hlubokých studní od průměru výstroje 100 mm.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV

Vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV

Hydrogeologické posudky a průzkumy pro vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV, podklady pro povolení a projekty.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Arboristika - ošetřování dřevin

Arboristika - ošetřování dřevin

Stromy ve svém přirozeném prostření nepotřebují ke svému růstu zásah člověka. Tvorba tvaru koruny a odstraňování odumřelých větví je jen na nich. Jiná situace nastává při společném soužití stromů a lidí v městském prostředí, kde člověk většinu dřevin vysadil sám a proto se musí o ně postarat odbor...

 • Lokalita: Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice
Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450

Ochrana životního prostředí

Poradenství v problematice ochrany ovzduší, posouzení řešeného problému, návrh řešení

 • Lokalita: Háj ve Slezsku, Smolkov
Odborné posudky a rozptylové studie

Odborné posudky a rozptylové studie

Provádíme odborné posudky a rozptylové studie.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Ekologické audity

Ekologické audity

Podpora při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí

 • Cena: dle nabídky
 • Lokalita: Deštná

Kontakt

Ing. Petr Bartoš - Ekologie Bartoš

Adresa
Kostelec u Holešova 91, 768 43 Kostelec u Holešova
E-mail
email
Web
http://www.ekologiebartos.cz
Telefon
+420731128074

velká mapa

Kontaktní formulář