Spektrum vzdělávacích metod pro mateřské školy

Vzdělávacím cílem semináře je zvýšit dovednosti učitelů při volbě a použití různých vyučovacích metod v jednotlivých vyučovacích předmětech. Praktická část semináře: Interaktivně zpracovává dané téma – učitelé si vyzkouší různé metody pro dosažení různých cílových úrovní.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Přibyslav

Další produkty dodavatele

Mentorink

Na základě analýzy potřeb zadavatele sestavím plán a realizuji mentorskou podporu vedoucím pracovníkům v různých oblastech podnikání.

Seminář - Výcvik mentorských dovedností

Tento vzdělávací program umožňuje účastníkům cvičit dovednosti mentora, začít praktikovat ve škole. Zároveň budou mít příležitost reflektovat vlastní mentorskou praxi.

Prezentační dovednosti

  • Lokalita : Přibyslav

Manažerské dovednosti

  • Lokalita : Přibyslav

Spektrum vzdělávacích metod

  • Lokalita : Přibyslav

Lektorské dovednosti

  • Lokalita : Přibyslav

Svět peněz prakticky

  • Lokalita : Přibyslav

Koučink

Poskytnutí koučovací služby v různých oblastech podnikání. Zakázka se sestavuje na základě dojednání s klientem.

Mentoring a koučink

  • Lokalita : Přibyslav

Osobnostní a sociální rozvoj

  • Lokalita : Přibyslav

Tým a týmová spolupráce

  • Lokalita : Přibyslav

Kontakt

Mgr. Anna Doubková

Adresa
Na Vyhlídce 595, 582 22 Přibyslav
Web
http://www.annadoubkova.cz