OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ZNOJMO

Okresní hospodářská komora ve Znojmě byla založena shromážděním delegátů dne 20. února 1993 a následně byla dne 28. července 1993 zaregistrována v OR Okresního soudu Brno. Komora je samostatný právní subjekt fungující v síti Hospodářské komory ČR. Působí nezávisle na politických stranách, sdruženích a orgánech státní správy a v současné době sdružuje 46 členů. Komora je ustanovena na základě zákona č. 301/1992 Sb. a ve znění zákona č. 121/93 Sb. o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Sdružuje právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost. Na volebním sněmu konaném v dubnu 2004 zvolili členové nové představenstvo a dozorčí radu OHK Znojmo.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Právní poradenství

 • Lokalita : Praha 4, Záběhlice

Právní poradenství

 • Lokalita : Praha 4, Záběhlice

Účetní poradenství

 • Lokalita : Šumperk

Účetní poradenství

 • Lokalita : Šumperk

Oběžné regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Oběžné regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Konzolové regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Konzolové regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Výtahové regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Výtahové regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Obchodní regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Obchodní regály

 • Lokalita : Plzeň 3

Kontakt

Adresa
náměstí Svobody 18, 669 02 Znojmo